top of page

Natskygge

Historien om familien natskygge der består af velkendte afgrøder som ex. kartofler, agurk, tomat, peberfrugt, aubergine m.m. Fortidens læge- og giftplanter som alrune, pigæble, galnebær og bulmeurt er også medlemmer af familien og er med til at kaste et mystisk slør over dem.

Skal vi løfte sløret og afmystificere natskyggen kan vi fortælle lidt om hvad det er som gør den giftig. De er nemlig specielle da de indeholder forskellige alkaloider som er deres forsvar mod sygdomme. Alkaloider er giftige for mange planteædere og de er med til at give planten en stærk bitter smag. Det er derfor man ikke må spise blade og blomster fra denne familie.

Plantens indhold af alkaloider varierer ofte med døgnrytmen og nogle udvikles kun i dagtimerne.

Det gælder eksempelvis for solanin som udvikles når sollys rammer rødder og knolde og får kartoflen til at blive grøn og giftig.

Steiner mente at du bliver dum at spise kartofler, da stivelses-sammensætningen holder dit spirituelle niveau nede. Jeg vil oversætte det til, at vi måske bare får jordforbindelse af at spise natskygge.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page