top of page

Kompost

På Aarstidernes gårde har vi altid været optaget af kompostering. Det er en helt central økologisk tanke, at alt organisk affald skal recirkuleres, helst helt lokalt lige dér, hvor det bliver til affald.

For at forstå vigtigheden og kompleksiteten af kompost, kan landbrugsjorden sammenlignes med den humane tarmflora, hvor bare jorden er planternes tarmsystem.

Som bekendt absorberer tarmene de næringsstoffer vi indtager, som vitaminer, mineraler og kulhydrater, og omsætter dem til liv. Derfor er det ret væsentligt at tarmene er gode til at absorbere værdierne. Tarmene har en enorm overflade på omkring 30-40 m2, for at kunne absorbere al den næring. Det kæmpemæssige overfladeareal skyldes at tarmvæggen udgøres af nogle bittesmå folder, kaldet villier, og på de folder er der endnu mindre folder, kaldet mikro villier. I denne etværelses lejlighed bor der 1013 (titusinder milliarder) mikroorganismer som udgør vores tarmflora.

Hvis vi betragter vores tarmsystem filosofisk, så kunne man sige at de titusinder milliarder mikroorganismer er mere dig, end du selv er dig, fordi at de udgør meget mere liv end du alene gør. Titusinder milliarder levende mikroorganismer – det er jo en helt absurd betragtning.

Disse små væsener er i nærkontakt med og er afgørende for immunforsvaret. Man kan sige at de er i symbiose med dit helbred. Forskningen viser også at psyken har en direkte forbindelse til tarmfloraen. Det er jo heller ikke underligt, fordi når du tænker dig om så hænger de to ting ofte sammen. Hvis du har det det godt fysisk er der god grund til også at have det godt psykisk. Ligeledes hvis du er svækket fysisk, kan det ofte gå ud over dit humør.

Forstil dig nu at vi lige vender vrangen ud på dig, så din tarm er udenpå dig i stedet for indeni dig. Så minder du meget om en gulerod. Gulerodens hud eller gulerodsskrællen fungerer for guleroden, som tarmen virker for dig – den absorberer næring. Jorden som guleroden gror i indeholder den næring der skal til for at give guleroden liv. Så det er væsentligt at det legeme som guleroden bor i, gror i, vokser i og skal leve i, har en vis kvalitet. Derfor kan man argumentere for vigtigheden af jordbundskvaliteten for hvordan guleroden udvikler sig. Eller du kunne sige at gulerodens vitalitet den må et eller andet sted afstedkomme fra den vitalitet der er i den jord den bor i. Det er her kompost kommer ind i billedet.

Der ses en parallel mellem folkesundheden og jordbundskvaliteten. I stedet for at se på symptomer af sygdomme og kurere disse – så er det ligeså vigtigt (og ikke mindst mere givtigt) at se på årsagen til sygdommen og forebygge at den overhovedet opstår.

I dag og siden midten af 40’erne sprøjtes marker med kunstgødning. Bivirkningen af dette har udtrykket sig ved at afgrøderne rammes af svampe, sygdomme og ukrudtsproblemer. Og som svar sprøjter vi markerne hvor afgrøderne gror yderligere med pesticider, herbicider og svampemidler. Landbrugsdyr bliver fodret med høj-protein foder som påvirker deres tarmflora. Dyrene lider af inflammationer og infektioner - og som svar på det giver vi dem antibiotika. Denne tragiske onde cirkel udgør det moderne landbrug. På samme tid undrer vi os over hvorfor jorden bliver mere næringsfattig. Men det giver god mening, at når vi slår jordens bakterier ihjel, slår vi jorden ihjel. Jorden er levende. Bakterier, svampe og regnorme har hver deres funktion i det underjordiske økosystem.

Spørgsmålet rejser sig om hvorvidt det moderne landbrug påvirker de mikroorganismer som der lever i jorden og derved påvirker jordbundskvaliteten af vores landbrugsjord.

Der ses endnu flere sundhedsskadelige problematikker ved det moderne landbrug, som eksempelvis hormonforstyrrelser grundet pesticider i maden. Spørgsmålet om ”hvordan bør jeg spise?” kunne, og burde måske hellere lyde, ”hvordan kan vi forbedre vores landbrug, således at vi producerer næringsrig og sund mad?”.

Når du ser en kompostbunke, så er det en stor gang fermentering, der skaber næring og liv og mikrober. I en håndfuld kompost, er der en milliard mikroorganismer. Og på den måde er det at sammenligne med indmaden i dig og derfor er kompost så absurd vigtig for jordbundskvaliteten, for jordens langsigtede liv og for jordbundens langsigtede tykkelse.

Desværre slider de fleste landbrugssystemer verden over på jorden. Der er ikke meget næringsrigt jord tilbage efter den massive slitage som der er foregået over den sidse mandealder. Hvis du tager en badebold, dypper den i vand og løfter den op, så er der et lille tyndt vandlag tilbage. Det vandlag kan sammenlignes med det lag næringsrig jord der er ude på Moder jord i varierende tykkelse. Nogle steder, som i regnskove er der metertyk humus, men på en dansk muldjord er der typisk kun 30-40 cm næringsrig jord. Hvis vi slider det op så er der ikke mere jord, ikke mere dyrkningsevne, ikke mere vitalitet, så er der ikke mere liv. Så er der erosion, sult og goldhed tilbage. Kort sagt: Kompost er Gud.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page