top of page

Fotosyntese

Kuldioxid, lys og vand – helt enkelt – og fotosyntesen snurrer. Som en enorm motor for liv på jorden. Ud af fotosyntesen spiringer foråret ud, og en enorm global plantevækst ser dagens lys hvert år. Ingen fotosyntese intet liv.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page