top of page

Boy From Krogerup

En sang om at møde en gård og forbinde sig til den. Alle burde have mere gårdforbindelse. Med jordforbindelsen og gårdforbindelsen for man ro, forståelse, indblik og nærvær. Alt det den moderne verden ofte ikke tilbyder.

Krogerup (vores biodynamiske landbrug i Nordsjælland) er det sted, hvor jeg finder ro og forbindelsen. Alle børn har ret til igennem uddannelsessystemet at have adgang til at dyrke jordforbindelsen. ”Boy From Krogerup” referer til det simple og til dig. Det kan både være historien om drengen mig (Søren) eller eksempelvis Ron Finley, der lærte gangsterdrengene i LA at grave fortovet op og dyrke grøntsager.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page