top of page

Biocrystallization

Besøg www.vitalitet.org og dyk ned i Jens-Otto Andersens univers der har sat nye standarter for viden om enzymers overlevelsesevne. Bondelogikken hersker i biokrystallisationen som er en forskningsmetodik der ser på kvaliteten af enzymer i en given råvare. Jo bedre du behandler den, des bedre evner den at hjælpe dig.

Ved at anvende biokrystallisationsmetoden ser man en sammenhæng mellem sundhed og økologi, samt en større vitalitet i de grøntsager som har fået lov til at modne inden høst end hos dem som er høstet for tidligt.

Økologiske fødevarer indeholder flere antioxidanter end konventionelle varianter og samtidig er de dyrket uden pesticider og sprøjtegifte.

’Du bliver hvad du spiser’ – det er på tide at denne velkendte sætning får genklang i fremstillingen af vores fødevarer. Optimering af befolkningens sundhed med respekt for naturen og miljøet, bør være en væsentlig faktor i fremstillingen og udbuddet af vores fødevarer.

Sangen, Biocrystallization, er inspireret af håbet og ønsket om, at forskningen og forbrugssamfundet snart vil indse og fokusere mere på, at ’en sund jord giver sunde planter, der giver sunde dyr og mennesker’ og at vitaliteten i den mad vi spiser kan overføres til vores krop.

På billedet viser Jens-Otto Andersen en agurk der har så stærke enzymer at den efter at været skåret i skiver er vokset sammen igen. Læseren kan nok gætte at den er dyrket med kærlighed.

Agurkeforsøget her viser at økologisk dyrkede afgrøder er mere modstandsdygtige og vitale end konventionelle fødevarer.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page